Autoriarhiiv: admin

Ootame piirkonda tutvustavaid reklaame ja voldikuid

Lüllemäe Rahvaõpistu annab teada, et Leader projekti “Kogukonna infopunkti loomine Lüllemäe Kultuurimajja” raames on paigaldatud Karula valla Kultuuri- ja Huvialakeskusesse info- ja meenetelett, mis ootab piirkonda tutvustavat infot (voldikud, reklaamid jms)
Lisainfo: 53 301 511 (Ene)

29.nov – HÕBESAVI kursus

Midagi uut, põnevat ja lummavat:

HÕBESAVI kursus 29.novembril kell 11.00
Lüllemäe Rahvaõpistus

Sihtgrupp

Kõigile kes soovivad proovida uut ja põnevat materjali- hõbesavi.

Eesmärk

Omandada esmased oskused hõbesavi töötlemiseks ja valmistada
vähemalt üks unikaalne ehe.

Sisu

Kursus tutvustab lummavaid võimalusi, mida pakub hõbesavi.
Hõbesavi ehte kavandamine lähtudes savi laialdastest võimalustest. Savi rullimine, tekstuurimine ja kuju andmine. Viimistlemine.
Hõbesavi on mittetoksiline savi sarnane aine, (koosneb väikestest
hõbeosakestest) mis kõrgel kuumusel põletades muutub tahkeks 99,9
protsendiliseks hõbedaks.

Juhendaja

Helen Sang Pärnust
Osalustasu 12.- (LRÕ liikmetele 10.-) Grupi suurus 10 inimest- kiirustage!
Lisainfo ja registreerimine: opistu@gmail.com; 53 301 511

Okt-nov – Loovuse päevad Lüllemäe Rahvaõpistus

* Portselanimaal (põllulilled)
11.oktoobril 12.00
Osalustasu 4.-, lisandub valitud nõu maksumus

* Keraamika
17.oktoober kell 17.00;
1. november, 15. november kell 12.00
Osalustasu 6.- kord

* Masintikkimine
8.november kell 12.00
Osalustasu sõltub pistete arvust

Vajalik eelregistreerimine:
opistu@gmail.com või tel 53 301 511

Tasuta koolituskursused

Programm: Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes

Kood: 1.1.0603.08-0002

Uued koolituskursused:

MOTIVATSIOONIKOOLITUS

Alustame 21.jaanuaril kell 16.00

Koolitus toimub üle esmaspäeva, 4 ak tundi korraga

 

RAHVUSLIKUD MUSTRID KÄSITÖÖS

Alustame laupäeval, 2.veebruaril kell 11.00

Info ja eelregistreerimine: 53 301 511

Karula ja Taheva valdade koostööprojekt lõppenud

Lüllemäe Rahvaõpistu poolt läbiviidud projekt „Karula ja Taheva valdade kodanikeühenduste tegevusvõimekuse suurendamine“ on lõppenud. Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Aasta kestel toimunud erinevatel koosolekutel, seminaridel, koolitustel ja ümarlaudadel jõuti paljude vabaühenduste, aktiivsete inimeste sh KOVi esindajate osalusel kahe valla jaoks oluliste tulemusteni.

Projekti algul saime naabritena teineteist hästi tundma. Algatasime olulisi vestlusi, suundusime uute ideede otsingule. Üheskoos, erinevate koolitajate kaasabil, avastasime inimeste kokkutoomise ja koostegutsemise ning infoedastuse sh meediaga suhtlemise mitmekülgseid viise. Omandasime oskusi enese tegevuse ja olukorra analüüsimiseks ning partnerluse edendamiseks. Tähtis oli, et kohalikud võimuorganid ja inimesed said vastastikku oma huvisid avalikustada.

Projekti eesmärgiks oli mitte ainult kokku tulla arvamuste ja ideede kogumiseks, vaid võimestada kodanikealgatuslikku tegevust. Sellest lähtuvalt sai iga osaleja panustada vastavalt oma võimetele ja oskustele ning võtta vastutust piirkonna arengusuutlikkuse ja järjepidevuse eest. Ühistöös realiseerusid mitmed ideed  koostöisteks projektikavadeks, tehti hulgaliselt ettepanekuid Karula valla koostamisel olevasse arengukavasse ning uuendati Lüllemäe Rahvaõpistu kodanikuhariduse õppekava. Läbi aktiivse koostöö ning jagatud vastutuse kasvanud eneseusk, entusiasm ja tahtejõud ning loodud kontaktid ja kokkulepped lubavad loota koostöö jätkumisele ka projekti lõppedes.

Projekti toimunud tegevustega saab tutvuda Lüllemäe Rahvaõpistu koduleheküljel.

Lüllemäe Rahvaõpistu tänab Karula ja Taheva valla vallavalitsuste ja volikogude ning vabaühenduste esindajaid osalemise ja  toetuse eest projekti läbiviimisel.

KÜSK – kokkuvõte ideeseminarist

Kokkuvõte ideeseminarist (25.märtsil 2012.a Hargla Maakultuurimajas).

I. Milleta pole koostöö võimalik?

 1. üksteise tundmine (vajadused, huvid)
 2. tahe
 3. infovahetus
 4. ühine eesmärk
 5. meeskond, mõttekaaslased
 6. hoolimine
 7. märkamine
 8. rääkimine
 9. idee
 10. kuulamine
 11. otsekontakt
 12. rolli, ülesande mõistmine koostöös
 13. avatus
 14. head soovid

 

II. Kuidas peaks toimuma infovahetus pärast projekti lõppemist?

1. Interneti teel-odav, kiire, tõhus

 • Ühine list ühenduste vahel
 • Valla kodulehed
 • Koordinaatorite vahel  infovahetus, kes edastavad info teistele sobilikke vahendeid kasutades
 • Lüllemäe RÕ kodulehel link külad, kuhu ülesse oskusteave, külades toimuv

2. Otsekontakt

 • Inimeselt inimesele info edastamine
 • Helistamine
 • Ümarlaud 2x aastas (november-veebruar)

3. Paberkandjal info

 • Infovoldik
 • Postkasti teade

4. Jätkuprojekt

5. Talgud piirkonna parendamiseks

6. Noorte ühistegevuse hoogustamine 

 

III. Lüllemäe Rahvaõpistu kodanikuhariduse õppekava täiendamine (täiendusettepanekud kaldkirjas)

1. Eesmärk: rahuldada Lõuna-Eesti (peasiht Karula ja  Taheva vald, Karula Rahvuspark, Antsla vald) maapiirkondade vabaõppe, täiend- ja ümberõppe  õppimisvõimaluste vajadusi. Parandada maainimeste tööhõivet, tutvustada tervislikke eluviise inimeste enesetunde ja heaolu tõstmiseks ning kaasata võimalikult rohkem inimesi paikkonna arendamisse.

2. Kursuse kestus.

Kui pikalt võiks kursus/koolitus toimuda ning mitu korda kokkusaamisi võiks olla?

 • Kestus: 2 kuud, 4 kuud, 2-3 aastat
 • Sagedus: 1x nädalas, 1x 2 nädala tagant

3. Meetodid: Kursustel kasutatakse erinevaid meetodeid vastavalt õppija vajadustele ning teema spetsiifikale. Kursuste läbiviimiseks kasutatakse lühiloenguid, rühmatöid, näitlikke rollimänge protsesside paremaks mõistmiseks, väljasõite, õppereise, vestlusringe ja muid praktilisi harjutusi ning tehakse iseseisvat tööd.

4. Õppekava sisu:

Seni olnud õppekavas teemad:

 1. Õiguse kujunemine ja õigussüsteem
 2. Seadused ja seadusandlus
 3. Ettevõtluse õiguslikud alused
 4. Töölepingud ja tööturg
 5. Osalusdemokraatia (demokraatliku osalemise vormid, aktsioonide abil osalemine, sotsiaalreklaam koos õpitoaga, poliitika ja kodanike poliitika, osavõtlikkuse eetika, kodanikualgatused, argumenteerimismeetodid, autoriteedihirm, kodanikujulgus)

Lisaks ettepanekud põhiteemadeks:

 • Esmaabi  

Alateemadeks:

 • Peresuhted 20 sajandil ja tänapäeval
 • Enesesisendus elustiili tõstjana
 • Mobiiltelefon tänapäeval
 • Minu kodukoht  

 

IV. Rühmatöö: Ideeseminari 4 ideed valmisid Taheva ja Karula valla ühisprojektiks.

Meetod: ideeturg

 1. Spordiüritused – eestvedaja Valev Sisov
 2. Mõisate päevad– eestvedaja Anne Markvart
 3. Taheva – Karula rändreis – eestvedaja Monika Rogenbaum
 4. Ühissildistus – eestvedaja Ülvi Kann