ARVUTIKOOLITUS

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne1

LÜLLEMÄE RAHVAÕPISTU korraldusel Antsla vallas

A R V U T I K A S U T A M I S E koolitus

EVHL koostööprojekt 0062- “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine”.

Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused arvutiga töötamiseks või arvuti kasutamiseks.

Õppeaja kestus kokku 40 akadeemilist tundi (millest 30 ak tundi auditoorset ja 10 ak praktilist tööd) ( koolitus viiakse läbi vastavalt grupi võimalustele kas töö- või puhkepäeval kell 9.30-16.30 ajavahemikul 1-20.märts; koolitus sisaldab kohvipause)

Õpingute alustamise tingimused Kursusele võetakse kõik soovijad, kellel on huvi või vajadus õppida arvuti kasutamist. (täpsustatud sihtrühm: madala haridustasemega oskustöötajad, klienditeenindajad, kelle töö nõuab arvutialaseid oskusi, majanduslikult mitteaktiivsed elanikud)

Õpingute lõpetamise nõuded Kursus loetakse lõpetatuks kui õppekava läbitakse täies mahus.

* Kursuse lõpetanutele väljastatakse õppeasutuse tunnistus.

Õppekava eduka läbimise korral oskab kursuslane:

* kasutada Windows keskkonda, programme Paint, WordPad, MS Word (tekstitöötlus), MC Excel (tabelarvutus);

* Kursuse lõpetanu oskab saata ja vastu võtta e-posti, lisada kirjale faile, kasutada efektiivselt internetti s.h leida ja kasutada tööturuga seonduvaid teenuseid;

* oskab hallata digipilte ja neid töödelda.

Koolitaja Toomas Pai. Koolitajal on üle 10 aasta IT töö kogemust, muuhulgas on töötanud IT-kasutajatoe valdkonnas riigiasutuses 2,5 aastat, ettevõtjana osutanud IT-abi ettevõtetele ja eraisikutele üle 5 aasta, töötanud IT-arendusjuhina kohalikus omavalitsuses, IT-juht õpetajana kutsekoolis, juhendanud põhikooli robootikaringi ja viinud varasemalt läbi arvuti- ja veebialast koolitust täiskasvanutele. Hetkel täiendab ennast “Telemaatika ja arukad süsteemid” erialal rakenduskõrgharidusõppes TTÜ Tartu Kolledžis.

Koolitus on tasuta!

Vajalik eelregistreerumine hiljemalt 25.veebruar 2021 opistu@gmail.com

Lisainfo: www.opistu.ee

Ene 53301511

arvuti kasutamine. õppekava

KUPLAND

Pane oma mõtted teistpidi käima!

Lüllemäe Rahvaõpistu on üks väike osake Kuplandist. Kupland on spetsiaalselt kaugtööks disainitud maa. Vajad vaheldust, aega omaette olemiseks, uute kontaktide leidmiseks, meeskonnaüritusteks- tule Lüllemäele. Väikesteks koosolekuteks saab kasutada privaatseid  ruume. Meie erilisus seisneb selles, et  siin puuduvad teised külastajad ning muude teenuste tarbijad. Meie juures saate keskenduda oma tööle privaatselt, soovi korral tellida erinevaid käelise tegevuse õpitubasid.

Kaugemalt tulijad leiavad lähedusest  erinevaid majutuskohti ja mitmeid toitlustajaid. Piirkond on väga rikkalik vaatamisväärsuste ja vaba-aja veetmise võimaluste poolest. Sportimisvõimalusi jagub samuti kuhjaga. Suvel saab järvedes ujuda, talvisel ajal kasutada Lüllemäe Suusamaa teenuseid (mäesuusatamine, murdmaasuusatamine, duubitamine), avatud on terviserajad ja OK Juku-Peedu orienteerumisrajad. Lisaks pakuvad lõõgastust Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse seiklusrada, vidurada, ronimissein ja lasketiir ning võimalused mängida võrkpalli, rannavollet jne.

Suvel kutsuvad rikkalikud seene- ja marjametsad ja Karula Rahvuspark oma mitmekesise loodusega on avastamist väärt igal aastaajal.

Oleme avatud eelbroneeringute põhjal vastavalt kliendi soovidele vajadusel kasvõi 24/7. Ka nädalavahetustel ja riigipühadel.

Lisainfo: www.kupland.ee

https://kupland.ee/kaugtookohad/lullemae-rahvaopistu

„Tutvu meie kaugtöö keskkonnaga läbi 360-kraadiste piltide: https://kupland.ee/360/lullemae/

kupland_logotype_RGB

Pärgamenttehnika õpituba

24.oktoobril kell 12.00 

Arvatakse, et selline kunstivorm sai alguse Euroopas 15. või 16. sajandil ja esialgu oli see kasutusel religioossetel kaartidel ja ristimistunnistustel. Laialt levinud oli gisee katoliiklaste seas ja hiljem levis see Euroopast Lõuna-Aafrikasse. Trükikunsti leiutamisel küll natuke huvi selle kunstiliigi vastu vähenes, kuid taastus 18. sajandil, kui kaardid muutusid suuremaks, neile lisati sakilisi ääri ja erinevaid taimemotiive. Tänapäeval on selles tehnikas kaunistatud esemete valik laiem – tehakse õnnitluskaarte, detaile kasutatakse karpidel, fotoalbumitel, pakenditel, raamatute järjehoidjatel. See on mõnus ajaviide ja sobib igale vanusele.   
Pärgamendikunsti luuakse pärgamendi paberile, ehkki  oleme harjunud  paberit nimetama kalkaks ja see võiks olla 140-150 grammi paksune. Tööriistasid on kasutusel palju erinevaid. Mustreid ja pitse luuakse voolides, augustades, lõigates ja värvides.  Tänapäeval on erinevatel firmadel valikus mustriplaadid, mille abil on ääretult lihtne erinevaid mustreid luua.   
Loodud mustreid saad sa toonida ja värvida tavaliste pliiatsitega, vesivärvipliiatsitega, vesivärvi markeritega ja akrüülvärvidega.

Koolitaja   Kristel Hippi 

Tegevused: Joonetöö, valgetöö, perforeerimine, lõikamine, värvimine, lihtsama pärgamendist pitsi loomine ja pärgamendi kinnitamine. Praktilise töö käigus saavad selgeks ka pärgamendikunsti alustõed. Koolituse lõpuks valmib üks enda valitud disainiga kaart või kaunistus. Töövahendid juhendaja poolt, kuid vajadusel kaasa võtta prillid või käsitööluup! Võimalus soetada vahendeid ja materjale.

pärgament_1

Osalustasu 10.- . Kohtade arv piiratud! Registreerumine hiljemalt 20.oktoobriks opistu@gmail.com või 53301511

Toetavad Valga Vallavalitsus ja Valgamaa Kultuurkapitali ekspertgrupp

Arvutimaailma avastamas

ARVUTIMAAILMA AVASTAMAS

Koolitus toimub: Lüllemäe Rahvaõpistus
Aeg: 25.10; 01.11; 07.11; 15.11.2020 ja koolituspäevade kestus kell 9.00- 16.15
Maht: 32 tundi

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal põhjalikumad teadmised internetikasutamisest, oskab lihtsamate programmide abil koostada dokumente, on teadlik tarkvara võimalustest ning online- suhtlemisest, sotsiaalmeedia võimalustest.

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:
• oskab kasutada arvuti ja nutiseadmega töötamisel õigeid töövõtteid;
• oskab paremini kasutada teksti- ja tabelprogramme;
• on teadlik tarkvara võimalustest;
• oskab kasutada internetiotsingut ja erinevaid programme oma töö- ja igapäevaelu vajadustest lähtuvalt.
• teab ID kaardi ja mobiil- ID abil kasutatavaid teenuseid;

Õppesisu:
Arvutiga seotud mõisted ja arvutiriistvara põhitõed
Internetiotsingu trikid
ID-kaardi abil kasutatavate e-teenuste ülevaade
Suhtlustööriistad ja kaugligipääs arvutisse
Tekstidokumentide koostamine ja vormindamine
Tabelite koostamine ja vormindamine
Tabelarvutuse valemid ja diagrammid
Koostöö dokumentidega pilvekeskkonnas

Koolituse läbiviija on Toomas Pai.  koolitajal on üle 10 aasta IT töö kogemust, muuhulgas on töötanud IT-kasutatoe valdkonnas riigiasutuses 2,5 aastat, ettevõtjana osutanud IT-abi ettevõtetele ja eraisikutele üle 5 aasta, töötanud IT-arendusjuhina kohalikus omavalitsuses, IT-juht õpetajana kutsekoolis, juhendanud põhikooli robootikaringi ja viinud varasemalt läbi kümmekond arvuti- ja veebialast täiskasvanute koolitust. Hetkel täiendab ennast “Telemaatika ja arukad süsteemid” erialal rakenduskõrgharidusõppes TTÜ Tartu Kolledžis.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine. Teema loetakse arvestatuks, kui õppija on harjutuse sooritanud positiivselt vastavalt teoreetilises osas antud juhistele (Tekstifaili koostamine ja salvestamine; ID kaardiga faili allkirjastamine; E-postis faili lisamine ja saatmine).

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA.
Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Vajalik eelregistreerimine: e-post: opistu@gmail.com; tel 53301511

Kursus viiakse ellu MTÜ Võluvõru projekti „Meie võtmepädevused“ raames (õppekava nimetus „Õpimotivatsiooni kujundamine“).
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfot projekti kohta leiad ka www. voluvoru.ee

 

Projektide koolitus

Lüllemäe Rahvaõpistu viis koostöös MTÜ Võluvõru ellu projekti

“Projektide algatamine, koostamine ja juhtimine” . (nr 2014-2020.1.06.18-0086)proejti koolitus

Koolitajaks Anneli Kattai Valgast. Koolitusel osales 13 inimest Karulast, Tahevast, Valgast.

piirkonna arengukava

Lüllemäe Rahvaõpistu annab teada, et valminud on Lüllemäe piirkonna arengukava, millega on paberkandjal võimalik tutvuda Lüllemäe raamatukogus, Lüllemäe Kultuurimajas ja Lüllemäe Põhikoolis. Ettepanekud oodatud hiljemalt 28.veebruariks. Ettepanekud vaadatakse üle ja kinnitatakse 29.veebruaril kell 15.00 Lüllemäe Kultuurimajas. Arengukava valmimist toetasid Kohaliku omaalgatuse programm ja Valga Vald, kokku kirjutas Marek Mekk.

Oma rahaasjade planeerimine

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne1

MTÜ Võluvõru projekt

„Meie aja võtmepädevused“

                       nr 2014-2020.1.06.18-0086

                       LÜLLEMÄE RAHVAÕPISTUS

         RAHAASJADE korraldamine

 29.10; 02.11; 12.11; 19.11; 26.11; 30.11

Tasuta koolitusprogramm!

Koolituse eesmärk

 Koolituse tulemusel on õppijal teadmised finantsressursside planeerimisest, pere eelarve koostamisest, oskab arukalt majandada ja analüüsida soovitu vajalikkust.

Koolituse sisu

  • Miks oma rahaasju planeerida?

  • Kuidas raha tuleb ja kuhu läheb?

  • Eesmärkide seadmine.

  • Pere-eelarve koostamine, peamised vead

  • Tarbimise valikud, nende rahastamine.

  • Säästmine, kogumine.

  • Võlanõustamise olemus.

Koolitaja: Annika Rau

LISAINFO JA REGISTREERIMINE koolitusele hiljemalt 15.10.2019

enekaas@gmail.com; 53301511

GRUPP on täitunud!:)

Seoses vahepeal toimunud voolukatkestusega, alustame koolitusega

2.novembril kell 10.00

Arvuti kasutamise koolitus

Lüllemäe RahvaõpistuEL_Sotsiaalfond_horisontaalne

reg 80068615

Valgamaa, Lüllemäe

„Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020“

projekti numbrer: 2014-2020.1.06.16-0062

Õppekava nimetus: Arvuti kasutamine

Võtmepädevus: digipädevus

Õppekavarühm: 0611 Arvutikasutus (ISCED-F 2013)

Eesmärk: Koolitatav omandab õppekava õpiväljundid ning seeläbi suureneb tema oskus ja võimekus kasutada arvutigraafikat, hallata faile.

Õpiväljundid:

 orienteerub arvutigraafikas

 teeb vahet vektor- ja rastergraafikal

 suudab ise töödelda fotosid, kujundada plakateid

 oskab kujundada logosid, salvestada faile õigetsse formaatidesse

 oskab hoiustada faile pilvepõhistes failihoidlates ja sealtkaudu soovitud isikutele välja jagda

 lisaoskuste omandamine (rühmatööd)

Sihtgrupp: põhi- või keskhariduseta või erialase ettevalmistuseta täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.

* Õppe kogumaht: 32 ak tundi (millest 23 ak tundi auditoorset ja 9 ak tundi praktilist tööd) Õppijate arv: 10 inimest

Õppe sisu:

 sissejuhatus arvutigraafikasse (4 ak tundi)

 pilditöötlus GIMP tarkvaras (rastergraafika( 12 ak tundi)

 Vektorgraafika loomine Inkscape tarkvaras (12 ak tundi, vektorgraafika)

 Pilves failide hoiustamine ja jagamine (4 ak tundi)

Õppemeetodid: auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis. Rühmatööd. Õppekeskkonna kirjeldus: Õppetöö toimub kaasaegses arvutiklassis, kus igal õpilasel on olemas individuaalne arvuti. Koolituse käigus saab koolitatav endale paljundatud koolitusmaterjalid. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust. Õpiväljundid omandanud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta. Koolitaja kvalifikatsioon: täiskasvanutele suunatud arvutikoolituste läbiviimise kogemus

*Elukestvas õppes vähem osalenud inimesed, kes viimasel kolmel aastal ei ole täienduskoolitustel osalenud.

Vajalik eelaregistreerimine 10.  oktoobriks 2019

Koolitusgrupp on täitunud! Kohtume 27.oktoobril kell 10.00

Koolitus Sotsiaalsed oskused

Reet- sotsiaalsed oskused 

TASUTA KOOLITUSED sotsiaalsetes oskustes

KUUPÄEVAD MUUTUNUD:

koolitused toimuvad 1-2 veeb; 14-15 veeb; 1-2 märts 2019!

Koolituse sisu õppemoodulites vastab järgmistele küsimustele:

Personaalne mõjukus ja koosolekutehnika. Milles väljendub minu personaalne mõjukus?

Millised on tüüpilised konfliktid inimeste sees ja nende vahel? Millised on minu halvad kuulamisharjumused? Miks on oluline vestluses “partnerit peegeldada” ja mida see tähendab? Kuidas partnerit oma lainele häälestada? Kuidas esitada küsimusi, nii et oponent neile ka vastata tahab? Mida peab teadma „ruumi vallutamisest”? Miks koosolekud ebaõnnestuvad? Millised huvid juhivad inimesi ja kuidas need väljenduvad koosolekutel? Kuidas kavandada koosolekut? Millised on koosoleku juhatajale vajalikud oskused? Kuidas tulla toime „ raskete tüüpidega“? Kas minu argumenteerimine on efektiivne? Kuidas langetada otsust demokraatlikult ? Milline on optimaalne koosoleku protokoll ja kuidas hinnata koosolekut? Millest tunneme ära hea ja halva tagasisidestuse? Millised on eneseregulatsiooni võtted pingesituatsioonis?

Läbirääkimised ja grupiprotsesside juhtimine. Miks inimesed ühinevad gruppidesse? Kuidas ületada konflikte ja leida ühiseid huvisid? Miks ja kuidas inimesed manipuleerivad, milles seisneb edukas vastuseis sellele? Milline on grupi arenguloogika ja kuidas tulla toime mittekoostöövalmis liikmetega? Kuidas valmistuda läbirääkimisteks? Kuidas kujuneb läbirääkimiste strateegia? Mis on positsioonilised läbirääkimised ja milles seisneb printsipiaalne läbirääkimine? Millised on tähtsamad argumenteerimise põhimõtted? Kuidas neutraliseerida vastuväiteid ja märkusi? Milles väljenduvad retoorilised ja spekulatiivsed mõjutamisvahendid ning kuidas neile vastu seista? Kuidas analüüsida läbirääkimiste tulemusi ja kavandada enesearengut?

Avalik esinemine. Kuidas valmistuda avalikuks esinemiseks? Millised on kõne liigid ja mis on sõnum? Milline on mõjus algus ja lõpp? Millised on erinevad kõne ülesehituse viisid? Millest juhinduda, kui esineda tuleb ootamatult? Kuidas kaasata publikut? Kuidas koostada ettekannet, infolehte, memo? Kuidas tulla toime esinemisärevusega? Millised on minu enesearengut toetavad koolitused tulevikus?

Koolitajad: Reet Valgmaa ja Erle Nõmm MTÜ õppekeskus Tõru

Registreerumine: reet.valgmaa@gmail.com ; enekaas@gmail.com 25.jaanuarini 2019