KÜSK – kokkuvõte ideeseminarist

Kokkuvõte ideeseminarist (25.märtsil 2012.a Hargla Maakultuurimajas).

I. Milleta pole koostöö võimalik?

 1. üksteise tundmine (vajadused, huvid)
 2. tahe
 3. infovahetus
 4. ühine eesmärk
 5. meeskond, mõttekaaslased
 6. hoolimine
 7. märkamine
 8. rääkimine
 9. idee
 10. kuulamine
 11. otsekontakt
 12. rolli, ülesande mõistmine koostöös
 13. avatus
 14. head soovid

 

II. Kuidas peaks toimuma infovahetus pärast projekti lõppemist?

1. Interneti teel-odav, kiire, tõhus

 • Ühine list ühenduste vahel
 • Valla kodulehed
 • Koordinaatorite vahel  infovahetus, kes edastavad info teistele sobilikke vahendeid kasutades
 • Lüllemäe RÕ kodulehel link külad, kuhu ülesse oskusteave, külades toimuv

2. Otsekontakt

 • Inimeselt inimesele info edastamine
 • Helistamine
 • Ümarlaud 2x aastas (november-veebruar)

3. Paberkandjal info

 • Infovoldik
 • Postkasti teade

4. Jätkuprojekt

5. Talgud piirkonna parendamiseks

6. Noorte ühistegevuse hoogustamine 

 

III. Lüllemäe Rahvaõpistu kodanikuhariduse õppekava täiendamine (täiendusettepanekud kaldkirjas)

1. Eesmärk: rahuldada Lõuna-Eesti (peasiht Karula ja  Taheva vald, Karula Rahvuspark, Antsla vald) maapiirkondade vabaõppe, täiend- ja ümberõppe  õppimisvõimaluste vajadusi. Parandada maainimeste tööhõivet, tutvustada tervislikke eluviise inimeste enesetunde ja heaolu tõstmiseks ning kaasata võimalikult rohkem inimesi paikkonna arendamisse.

2. Kursuse kestus.

Kui pikalt võiks kursus/koolitus toimuda ning mitu korda kokkusaamisi võiks olla?

 • Kestus: 2 kuud, 4 kuud, 2-3 aastat
 • Sagedus: 1x nädalas, 1x 2 nädala tagant

3. Meetodid: Kursustel kasutatakse erinevaid meetodeid vastavalt õppija vajadustele ning teema spetsiifikale. Kursuste läbiviimiseks kasutatakse lühiloenguid, rühmatöid, näitlikke rollimänge protsesside paremaks mõistmiseks, väljasõite, õppereise, vestlusringe ja muid praktilisi harjutusi ning tehakse iseseisvat tööd.

4. Õppekava sisu:

Seni olnud õppekavas teemad:

 1. Õiguse kujunemine ja õigussüsteem
 2. Seadused ja seadusandlus
 3. Ettevõtluse õiguslikud alused
 4. Töölepingud ja tööturg
 5. Osalusdemokraatia (demokraatliku osalemise vormid, aktsioonide abil osalemine, sotsiaalreklaam koos õpitoaga, poliitika ja kodanike poliitika, osavõtlikkuse eetika, kodanikualgatused, argumenteerimismeetodid, autoriteedihirm, kodanikujulgus)

Lisaks ettepanekud põhiteemadeks:

 • Esmaabi  

Alateemadeks:

 • Peresuhted 20 sajandil ja tänapäeval
 • Enesesisendus elustiili tõstjana
 • Mobiiltelefon tänapäeval
 • Minu kodukoht  

 

IV. Rühmatöö: Ideeseminari 4 ideed valmisid Taheva ja Karula valla ühisprojektiks.

Meetod: ideeturg

 1. Spordiüritused – eestvedaja Valev Sisov
 2. Mõisate päevad– eestvedaja Anne Markvart
 3. Taheva – Karula rändreis – eestvedaja Monika Rogenbaum
 4. Ühissildistus – eestvedaja Ülvi Kann