Karula folklooripäevad

KOGUPERESÜNDMUS

Karula folklooripäevad 15.-16.aprillil 2017

Lüllemäel

15.aprillil kell 15.00- 16.00

Eesti Rahvapärimuse Kooli õpituba Kevadpühade kombestikust

kell 16.00- ….

Lustlik kevadpühade kombestiku rahvamängude tantsu-, laulu- ja mängutuba. Mängime, laulame, liigume, tantsime, võistleme.

NB! Kaasa võtta urvaoks, üks tühjakspuhutud muna ja üks kaunistatud keedumuna!

Lõõtspillimängijad Uku Freiberg (Lüllemäe) ja Henrik Hinrikus (Põlva, „Rahvalõõts“ publiku lemmik!)

Kaasa löövad Hargla rahvamaja naisrahvatantsurühm, tantsurühm Meie Memmed, Lüllemäe eakate lauluansambel, Lüllemäe naisrahvatansurühm, segaansambel Lüllemäe Lüürikud, Valga Kammerkoor.

16.aprillil kell 14.00

vestlusring Enno Tanilasega

Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.“ Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, Karula VV

Lisainfo: Ene 53301511; enekaas@gmail.com ; FB Karula Kultuur; www.karula.ee