Lüllemäe Rahvaõpistu viis kohaliku omaalgatuse programmi toel ellu projekti “Kogukondlikud ühistegevused Lüllemäel”.

Täname toetuse eest! Ühistegevuses osalemine parandab koostööd ja annab tõuke järgmisteks ühisteks ettevõtmisteks.

Uute kohtumisteni!