KOOLITUS LAPSEVANEMALE

MTÜ Lüllemäe Rahvaõpistu koostöös Eesti Rahvaülikoolide Liiduga
viib ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastatud projekti
Laste ja noorte vaimse tervise ning õppimise toetamine, kriisijärgsel ajal,
lastevanemate teadlikkuse ja kompetentside tõstmise kaudu“.

Jrk nr Koolituse nimetus Aeg ja maht Koht ja koolitaja
1. Lapse  õpimotivatsiooni toetamine 1.detsember  kell 17.00,

4 ak tundi (jääb ära)

Kuldre kool,

Ülvi Kann

2. Suhted perekonnas ja nende mõju lapse vaimsele tervisele 8.november kell 17.00

4 ak tundi

Lüllemäe Põhikool,

Maiken Jaanisk

3. Suhted perekonnas ja nende mõju lapse tervisele 9.november kell 17.00

4 ak tundi

Valga Põhikool,

Maiken Jaanisk

4.

 

 

5.

Nooruki õpimotivatsiooni toetamine

 

 

Toimetulek nutisõltuvusega

23.november kell 17.00

 

 

7.detsember ja 14.detsember kell 17.30

Lüllemäe Põhikool,

Terje Paes

 

veebis,

Kätlin Konstabel

Projekti raames toimuvad veebikoolitused (info oktoobris):

 Nooruki õpimotivatsiooni toetamine

 Nooruki toetamine meeleolulanguse ja ärevuse korral

 Depressioon noorukil/lapsel

 Nutiseadmete kasutamise mõju ja mõistlike piiride seadmine.

Sihtgrupp: keerulistes oludes pered (paljulapselised, üksikvanemad, majanduslikes raskustes olevad pered), kohtade olemasolul ka teised pered, lasteaia- ja kooliõpetajad.

Koolitused tasuta ja kestavad 4 ak tundi kord. Koolituse läbinutele väljastatakse Lüllemäe Rahvaõpistu tõend.

Lisainfo ja registreerumine: opistu@gmail.com, tel. 53301511

Nooruki õpimotivatsiooni toetamine

Suhted perekonnas ja nende mõju lapse vaimsele tervisele

Toimetulek nutisõltuvusega