Projektide koolitus

Lüllemäe Rahvaõpistu viis koostöös MTÜ Võluvõru ellu projekti

“Projektide algatamine, koostamine ja juhtimine” . (nr 2014-2020.1.06.18-0086)proejti koolitus

Koolitajaks Anneli Kattai Valgast. Koolitusel osales 13 inimest Karulast, Tahevast, Valgast.