ÕPPEKAVAD

                                                  EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Lüllemäe Rahvaõpistu

reg 80068615

Õppekava nimetus: Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

Võtmepädevus: digipädevus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õpiväljundid:

 • Tunneb WordPress sisuhaldustarkvara ülesehitust
 • Oskab WordPress platvormil tehtud veebilehte hallata
 • Omab põhitõdesid e- kaubandusest
 • Omab põhiteadmisi veebilehe otsimootorite optimeerimisest (SEO)

Sihtgrupp: erialase hariduseta; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppe kogumaht: 32 ak tundi

Õppijate arv: 10 inimest

Õppe sisu:

 • WordPressi platvormil veebilehe loomine
 • WordPressi ja WooCommerce veebi/e-poe haldamine
 • E-kaubanduse põhitõed
 • Otsimootoritele optimeerimise põhitõed ja analüütika
 • Internetiturunduse põhialused
 • Kuidas analüüsida kodulehe efektiivsust?
 • Kuidas kasvatada kodulehe külastajate arvu?
 • Kuidas alustada e-kaubandusega?

Õppemeetodid: auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub kaasaegses arvutiklassis, kus igal õpilasel on olemas individuaalne arvuti. Koolituse käigus saab koolitatav endale paljundatud koolitusmaterjalid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja kvalifikatsioon: täiskasvanutele suunatud arvutikoolituste läbiviimise kogemus

 Koolitused toimuvad 23.- 24. septembril, 8. ja 21. oktoobril Lüllemäe Kultuurimajas, algusega kell 10.00. Lisainfo ja registreerimine opistu@gmail.com; 53301511