Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

                                          EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel ning kutsub teid esimesele koolitusele:

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine

Õppekava nimetus: Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

Õpiväljundid:

Tunneb WordPress sisuhaldustarkvara ülesehitust; Oskab WordPress platvormil tehtud veebilehte hallata; Omab põhitõdesid e- kaubandusest; Omab põhiteadmisi veebilehe otsimootorite optimeerimisest (SEO)

Sihtgrupp: erialase hariduseta; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppe kogumaht: 32 ak tundi. Koolitused toimuvad 23.- 24. septembril, 8.oktoobril ja 21.oktoobril Lüllemäe Kultuurimajas, algusega kell 10.00. Koolitus on tasuta.

Õppijate arv:10 inimest

Õppe sisu:

WordPressi platvormil veebilehe loomine; WordPressi ja WooCommerce veebi/e-poe haldamine;

E-kaubanduse põhitõed; Otsimootoritele optimeerimise põhitõed ja analüütika; Internetiturunduse põhialused; Kuidas analüüsida kodulehe efektiivsust?; Kuidas kasvatada kodulehe külastajate arvu?; Kuidas alustada e-kaubandusega?

Õppemeetodid: auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade koht

Lisainfo ja registreerimine: opistu@gmail.com, 53301511