piirkonna arengukava

Lüllemäe Rahvaõpistu annab teada, et valminud on Lüllemäe piirkonna arengukava, millega on paberkandjal võimalik tutvuda Lüllemäe raamatukogus, Lüllemäe Kultuurimajas ja Lüllemäe Põhikoolis. Ettepanekud oodatud hiljemalt 28.veebruariks. Ettepanekud vaadatakse üle ja kinnitatakse 29.veebruaril kell 15.00 Lüllemäe Kultuurimajas. Arengukava valmimist toetasid Kohaliku omaalgatuse programm ja Valga Vald, kokku kirjutas Marek Mekk.