Lüllemäe Rahvaõpistu annab teada…

Kohaliku omaalgatuse programmi Meede2 -Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine raames viidi ellu projekt Tegevusvõimaluste avardamine Lüllemäe kogukonnale. Remonditi üks ruum Lüllemäe Kultuurimaja II korrusel. Tööd teostas BRICK AS.