KOOLITUSED Lüllemäe Rahvaõpistus

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

MTÜ Võluvõru koostööprojekt

Meie aja võtmepädevused

Projekti number 2014-2020.1.06.18-0086

koolitused Lüllemäe Rahvaõpistus 2019 I poolaastal

UUED OSKUSED

Koolituse eesmärk:

Koolituse tulemusel on õppija omandanud lõimitud oskused ja teadmised meeskonnas õppimisest ja töötamisest.

Omandanud praktilised oskused tulemusliku puhastusteenuse korraldamisest.

Õppesisu:

    1. Millistes meeskondades me töötame? Mis teeb meeskonnast ühtse terviku ja millal jõutakse selleni? Kuidas sulandnuda võõrasse meeskonda? Praktilised harjutused.

2. Mis on koristamise/suurpuhastuse eesmärgiks? Mustus ja selle liigid; enamlevinud koristustarvikud, nende kasutamine ja hooldamine; puhastusmeetodid, ergonoomilised töövõtted.

Koolitajad: Terje Paes ja Juta Mõts

Koolitused toimuvad Lüllemäe Rahvaõpistus 9.; 16.; ja 23.märts

Grupi suurus 10.

Vajalik eelaregistreerimine hiljemalt 1.märtsiks (enekaas@gmail.com; opistu@gmail.com; 53301511)

ÕPIMOTIVATSIOONI KUJUNDAMINE

Koolituse eesmärk:

Suurendada sihtrühma motivatsiooni emotsionaalse tasakaalu leidmiseks, täiendada suhtlemis- ja konfliktides käitumise oskusi, aidata parandada õpihoiakuid ja suurendada huvi elukestva õppe võimalustest.

Õppesisu:

Kas oled tundnud, et tegelikult tahaks Sa midagi oma elus muuta, kuid siiski jätkad vana rada, olles mitte päris rahul sellega, milline praegu on Su elu?

Kas Sa kasutada täielikult oma kogu potentsiaali? Kas Sa oled mõlenud, kes Sa võiksid olla ja miks Sa seda juba ei ole?

See koolituskursus aitab Sul:

 avastada oma unustatud oskusi, teadmisi ja kogemusi

 mõista oma uskumuste põhjuseid ja neid vajadusel muuta

 vaadata otsa oma hirmudele ja neid ületada

 väljendada oma vajadusi ja väärtustada iseennast

 arendada enesekindlust

 analüüsida nii oma tegevuste õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi

 ennetada konfliktseid olukordi ja neid oskuslikult lahendada

 eristada erinevaid suhtlemistõkkeid ja neid välistada igapäevases elus

 mõista kehtestamise olemust ja seda kasutada

 mõista, kuidas saada heaks kuulajaks ja saavutada usalduslik side kaasinimestega

 analüüsida enda ja teiste kehakeelt

 mõista tõhusa suhtlemise nähtamatuid külgi

 püstitada endale jõukohaseid lühi- ja pikaajalisi eesmärke

 suurendada enesemotivatsiooni

 õppida oma meelt ja keha lõdvestama läbi qigongi enesetervendamise harjutuste

Kursust viib läbi Riina Hein 

Riina Hein on personaalse arengu nõustaja. On lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. Ta on üle 20 aasta juhtinud oma ettevõtet ja teinud selle aja jooksul režissööri ning produtsendina 47 filmi ja 41 telesaadet. Inimloomuse sügavamaks mõistmiseks on ta läbinud 3-aastase väljaõppe transpersonaalse psühholoogia ja hüpnoteraapia valdkonnas. On töötanud enesearengu koolitajana Eestis ja Indias. Enam kui 20 aastat on ta tegelenud erinevate hiina enesetervendamise viisidega (taiji ja qigong). On Zhong Yuan Qigongi litsenseeritud instruktor. Praegu täiendab ta end 3- aastasel Rene Bürklandi hiina meditsiini teooria kursusel.

Koolitused toimuvad Lüllemäe Rahvaõpistus 6.-7. aprill; 27.-28. aprill ja 25.-26. mai.

Vajalik eelregistreerumine: opistu@gmail.com või enekaas@gmail.com. Telefonil 53301511

Grupi suurus 8 inimest

Õpimotivatsioon- ÕK 2018 täiendatud

Uued oskused ÕK 2018 täiendatud