Lüllemäe külakiik ootab kiikuma:)

Lüllemäe Rahvaõpistu sai toetust KOP 2020 meede 2 Elukeskkonna ja kogukonna teenuste arendamine  projektile Turvaliste vaba aja veetmise võimaluste loomine Lüllemäel, mille raames tehti korda külakiik. Tööd teostas FIE Jaanus Põldsepp.