KÜSK rahastatavad projektid

PROJEKT – KARULA JA TAHEVA VALDADE KODANIKEÜHENDUSTE TEGEVUSVÕIMEKUSE SUURENDAMINE 01.05.2011 – 30.04.2012

logo

Projekti eesmärk: saavutada Karula ja Taheva valla kodanikeühenduste ja avaliku sektori koostöö ning tegevuste parem ja tulemuslikum koordineeritus.

Oodatavad tulemused:

– Kodanikealgatusliku suhtluskeskkonna laienemine läbi aktiivse koostöö ja efektiivsema  infoedastuse.

– Kodanikeühenduste ja avaliku sektori läbipaistvuse, osalemise ja kaasamise oskuste kasv ning vastutavuse suurenemine piirkonna arengusuutlikkuse ja järjepidevuse eest.

– Vabaühenduste komisjoni moodustamine Karula Vallavolikogu juurde ja selle jätkuv partnerlus Taheva külade ümarlaua liikmetega.

Eesmärgi saavutamiseks läbiviidavad tegevused: Projekti käigus toimuvad Karula ja Taheva valla inimeste, KOV esindajate ja kodanike-organisatsioonide osavõtul seminarid ja koolituspäevad, mille raames omandatakse teadmisi ja oskusi kodanikuühiskonnas toimetulekuks, uuendatakse Lüllemäe Rahvaõpistu kodanikuhariduse õppekava.  Läbi kodunurga ümarlaudade toimub kohalike võimuorganite ja konkreetse Karula valla kodunurga inimeste vastastikune huvide avalikustamine, ülesannete delegeerimine ning parendusettepanekute tegemine muudatustejärgus olevasse valla arengukavasse Rahvaõpistu kodulehekülje kaudu tutvustatakse järjepidevalt projekti kulgu ning kodanikeühenduste tegevust.

Projekti rahastajaks on Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

KÜSK toetas projekti summas: 6550,87. Projekti kogumaksumus 7288,57

Tegevuskava 2011

Tegevuskava 2012

 

Jooksev info:

Meediakoolituse kokkuvõte

Karula ja Taheva valdade koostööprojekt lõppenud

Kokkuvõte ideeseminarist 25.märtsil

Kodanikukoolituse kokkuvõte

Ümarlaudade kokkuvõte

Kaasamise kokkuvõte

12.07.2011 koostööseminari ideed

12.07.2011 koostööseminari kokkuvõte

12 juuli info

Kokkuvõtted