Kursuste korraldusest

 • Lüllemäe Rahvaõpistus toimub õppetöö lühemate ja pikemate kursustena kogu aasta vältel.

 • Kursused toimuvad enamasti nädalavahetustel, üksikud ka argipäeviti.

 • Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Enamasti kestab kursus ühel päeval 3–4 akadeemilist tundi. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

 • Enamasti toimuvad kursused Lüllemäe Rahvaõpistu ruumides Lüllemäel (Valgamaa,Karula vald) kuid on võimalus kutsuda ka koolitusi kohapeale.

 • Enamikul kursustel osalemine ei eelda eelenvaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav on see väljatoodud kursuse kirjelduses.

 • Kursustel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida kas e-posti opistu@gmail.com või telefonil 53 301 511

 • Kursuse ärajäämise korral (osavõtjate vähesus vm põhjus) teavitatakse registreerunuid esimesel võimalusel.

 • Kursuse eest saab tasuda nii ülekandega kui ka sularahas enne kursuse algust kohapeal.

 • Kursuse tasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, mille pealt tagastatakse tulumaks.

 • Enamasti on kursuste käigus vaja minevad töö- ja abivahendid ning materjalid hinna sees.

 • Kursusest osavõtuks täidab soovija avalduse kohapeal enne kursuse algust.

 • Kursuse lõppedes täidab osavõtja tagasisideankeedi.

 • Soovi korral väljastame kursuse lõppedes tunnistuse, kuid seda tingimusel, et

  õppeprogrammist on läbitud vähemalt 75%.

  Tunnistusele on märgitud kursusel osalenu nimi, koolituse toimumise aeg, maht ja läbiviija(d).

 • Vabaharidusliku koolituskursuse läbimine ei anna kvalifikatsiooni.

  Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Kvaliteedi tagamiseks on avalikustatud õppijatele info õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kohta.

  Õppetöö toimub enamasti Karula valla kultuuri- ja huvialakeskuse ruumides, mida rendib Lüllemäe Rahvaõpistu. Õpperuumid on sisustatud täiskasvanutele sobivate laudade ja toolidega. Õppeklassis on tahvel, ekraan, multimeedia projektor, CD-mängija. Kasutada saab koopiamasinat, printerit ja arvuteid. On olemas interneti püsiühendus. Ruum on valgusküllane ja õhutamisvõimalusega. Olemas kohvikeetmise võimalus.

  Koolituse kvaliteedi tagamiseks toimuvad regulaarselt õppijate ja õpetajate küsitlused ning selle alusel on tehtud sisehindamise kokkuvõtted.