Rubriigiarhiiv: Koolitused

Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

                                          EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel ning kutsub teid esimesele koolitusele:

Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine

Õppekava nimetus: Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

Õpiväljundid:

Tunneb WordPress sisuhaldustarkvara ülesehitust; Oskab WordPress platvormil tehtud veebilehte hallata; Omab põhitõdesid e- kaubandusest; Omab põhiteadmisi veebilehe otsimootorite optimeerimisest (SEO)

Sihtgrupp: erialase hariduseta; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppe kogumaht: 32 ak tundi. Koolitused toimuvad 23.- 24. septembril, 8.oktoobril ja 21.oktoobril Lüllemäe Kultuurimajas, algusega kell 10.00. Koolitus on tasuta.

Õppijate arv:10 inimest

Õppe sisu:

WordPressi platvormil veebilehe loomine; WordPressi ja WooCommerce veebi/e-poe haldamine;

E-kaubanduse põhitõed; Otsimootoritele optimeerimise põhitõed ja analüütika; Internetiturunduse põhialused; Kuidas analüüsida kodulehe efektiivsust?; Kuidas kasvatada kodulehe külastajate arvu?; Kuidas alustada e-kaubandusega?

Õppemeetodid: auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade koht

Lisainfo ja registreerimine: opistu@gmail.com, 53301511

ESF projektid 2016-2020

                                                EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

        Lüllemäe Rahvaõpistu osaleb  Eesti Vabaharidusliidu projektides, mis toimuvad            struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel:

•   Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019 

•   Ettevõtlik õppija (2016-2019)

•   Õpioskus kui võti õppesse (2016-2019) 

Projektide peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projektide tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud.

 

 

ÕPPEKAVAD

                                                  EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Lüllemäe Rahvaõpistu

reg 80068615

Õppekava nimetus: Veebilehe loomine e-kaubandusega alustamiseks

Võtmepädevus: digipädevus

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õpiväljundid:

 • Tunneb WordPress sisuhaldustarkvara ülesehitust
 • Oskab WordPress platvormil tehtud veebilehte hallata
 • Omab põhitõdesid e- kaubandusest
 • Omab põhiteadmisi veebilehe otsimootorite optimeerimisest (SEO)

Sihtgrupp: erialase hariduseta; majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppe kogumaht: 32 ak tundi

Õppijate arv: 10 inimest

Õppe sisu:

 • WordPressi platvormil veebilehe loomine
 • WordPressi ja WooCommerce veebi/e-poe haldamine
 • E-kaubanduse põhitõed
 • Otsimootoritele optimeerimise põhitõed ja analüütika
 • Internetiturunduse põhialused
 • Kuidas analüüsida kodulehe efektiivsust?
 • Kuidas kasvatada kodulehe külastajate arvu?
 • Kuidas alustada e-kaubandusega?

Õppemeetodid: auditoorne õpe koos praktiliste ülesannetega arvutis

Õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub kaasaegses arvutiklassis, kus igal õpilasel on olemas individuaalne arvuti. Koolituse käigus saab koolitatav endale paljundatud koolitusmaterjalid.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Õppija osalus vähemalt 75% koolituse mahust.

Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolitaja kvalifikatsioon: täiskasvanutele suunatud arvutikoolituste läbiviimise kogemus

 Koolitused toimuvad 23.- 24. septembril, 8. ja 21. oktoobril Lüllemäe Kultuurimajas, algusega kell 10.00. Lisainfo ja registreerimine opistu@gmail.com; 53301511

Kursuste korraldusest

 • Lüllemäe Rahvaõpistus toimub õppetöö lühemate ja pikemate kursustena kogu aasta vältel.

 • Kursused toimuvad enamasti nädalavahetustel, üksikud ka argipäeviti.

 • Kursuste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Enamasti kestab kursus ühel päeval 3–4 akadeemilist tundi. Üks akadeemiline tund on 45 minutit.

 • Enamasti toimuvad kursused Lüllemäe Rahvaõpistu ruumides Lüllemäel (Valgamaa,Karula vald) kuid on võimalus kutsuda ka koolitusi kohapeale.

 • Enamikul kursustel osalemine ei eelda eelenvaid kogemusi ja oskusi. Kui varasem kogemus on siiski nõutav on see väljatoodud kursuse kirjelduses.

 • Kursustel osalemiseks tuleb end eelnevalt registreerida kas e-posti opistu@gmail.com või telefonil 53 301 511

 • Kursuse ärajäämise korral (osavõtjate vähesus vm põhjus) teavitatakse registreerunuid esimesel võimalusel.

 • Kursuse eest saab tasuda nii ülekandega kui ka sularahas enne kursuse algust kohapeal.

 • Kursuse tasu saab tuludeklaratsioonis näidata koolituskuluna, mille pealt tagastatakse tulumaks.

 • Enamasti on kursuste käigus vaja minevad töö- ja abivahendid ning materjalid hinna sees.

 • Kursusest osavõtuks täidab soovija avalduse kohapeal enne kursuse algust.

 • Kursuse lõppedes täidab osavõtja tagasisideankeedi.

 • Soovi korral väljastame kursuse lõppedes tunnistuse, kuid seda tingimusel, et

  õppeprogrammist on läbitud vähemalt 75%.

  Tunnistusele on märgitud kursusel osalenu nimi, koolituse toimumise aeg, maht ja läbiviija(d).

 • Vabaharidusliku koolituskursuse läbimine ei anna kvalifikatsiooni.

  Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Kvaliteedi tagamiseks on avalikustatud õppijatele info õppekavade, koolitajate ja õppekorralduse kohta.

  Õppetöö toimub enamasti Karula valla kultuuri- ja huvialakeskuse ruumides, mida rendib Lüllemäe Rahvaõpistu. Õpperuumid on sisustatud täiskasvanutele sobivate laudade ja toolidega. Õppeklassis on tahvel, ekraan, multimeedia projektor, CD-mängija. Kasutada saab koopiamasinat, printerit ja arvuteid. On olemas interneti püsiühendus. Ruum on valgusküllane ja õhutamisvõimalusega. Olemas kohvikeetmise võimalus.

  Koolituse kvaliteedi tagamiseks toimuvad regulaarselt õppijate ja õpetajate küsitlused ning selle alusel on tehtud sisehindamise kokkuvõtted.

Õpitoad Lüllemäe Rahvaõpistus

kolmapäeval, 27.aprillil kell 16.00 KARKASSKIMP emadepäevaks. Kaasa 3 erinevat värvi villast lõnga ja 3 eurot. Juhendaja florist Ene Baussova Valgast

teisipäeval, 3. mail kell 16.00 VANALE TOOLILE UUS ELU. Kaasa tool, porolooni, katteriiet. Värvid ja vaha kohapeal olemas. Osalustasu 5.-

kolmapäeval, 4.mail kell 15.00 PORTSELANIMAAL (põllulilled). Osalustasu 2.-, millele lisandub maalitava nõu maksumus.

teisipäeval, 10. mail kell 16.00 KARPIDE valmistamine.  Osalustasu 3.- (väike karp);  5.- (suurem karp)

Kõikidesse õpitubadesse vajalik eelregistreerimine telefonil 53301511 või e-maili teel opistu@gmail.com.

Tooli restaureerimine

laupäeval, 6.veebruaril kell 10.00 tooli restaureerimise koolitus. Kohtade arv piiratud, vajalik eelregistreerimine 1.veebruarini 53301511. Kaasa oma tool, mööblikangas, poroloon, mahuline vatiin (kangast, porolooni, vatiini saab ka vajadusel kohapealt soetada), muud materjalid/ vahendid kohapeal olemas.